odnośnikodnośnikodnośnikodnośnik
Centrum Rachunkowości i Ubezpieczeń - baner
Zapytanie

Rodzaj prowadzonej działalności:
handlowa
produkcyjna
usługowa
inna
Forma prowadzonej działalnosci gospodarczej:
osoba fizyczna
spółka prawa handlowego
inna
spółka cywilna
stowarzyszenie/fundacja
Rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej:
księga handlowa
księga przychodów i rozchodów
ewidencja ryczałt
Płatnik VAT:
Tak
Nie
Ilość dokumentów księgowych:
Ilość właścicieli:
Ilość zatrudnionych:
 
umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło
Podaj adres e-mail:
Podaj numer telefonu:
Uwagi:


CRU - dane kontaktowe
czas to pieniądz
Nsze biuro na Facebooku! Nsze biuro na Google plus!